Kvalifikácia a skúsenosti

Sokoliar

5 rokov

Detské tábory

5 rokov

Organizovanie detských táborov

Chovateľ

5 rokov

Odchov dravých vtákov