Jastrab lesný strieborný

Jastrab lesný albidus

Jastrab lesný

Kaňúr okrúhlochvostý

Jastrab lesný