Chcete sa stať Sokoliarom ?

 

Prihláste sa na naše Workshopy !

Sokoliarstvo je spôsob lovu pomocou vycvičených dravých vtákov, predovšetkým sokolov, jastrabov a orlov. Bolo zapísané do svetového zoznamu UNESCO. Všetci sokoliari sú organizovaní v SKS pri SPK / slovenský klub sokoliarov pri slovenskej poľovníckej komore /. 

Sokoliarstvo cerveny rybnik

Ako sa stať Sokoliarom ?

Je potrebné prihlásiť sa za člena SKS pri SPK a absolvovať sokoliarsky kurz a ročnú prax. Sokoliarsky kurz pozostáva zo 4 samostatných častí :

Čo môžete očakávať od našich Workshopov ?

 

Pomôžeme Vám s prípravou na sokoliarske skúšky a môžete u nás absolvovať ročnú sokoliarsku prax, ktorá je povinná k získaniu sokoliarskeho preukazu.

 • čistenie posedov a chovných zariadení
 • kontrola  a údržba výbavy dravcov
 • kontrola zdravotného stavu dravcov
 • prvá pomoc pri zraneniach a ochoreniach
 • nadstavovanie pierok
 • správna manipulácia s dravcami
 • onášanie dravcov
 • základná poslušnosť dravcov
 • ako rozlietavať dravcov
 • lovecký výcvik dravcov
 • druhy posedov
 • správna montáž posedov
 • pre koho aký posed
 • výroba dľžcov
 • výroba a montáž pútok
 • montáž rolničiek
 • montáž GPS zariadenia

 • druhy chovných zariadení
 • hniezdne plošiny a hniezda
 • potrava dravcov
 • párenie dravcov
 • liahnutie mláďat
 • dospievanie a odchov mláďat
 • používané pomôcky a potreby pri chove a odchove
 • história sokoliarstva
 • rozdelenie a hlavné druhy dravcov
 • výbava sokoliara a dravca
 • spôsoby lovu dravcov
 • spôsoby výcviku dravcov
 • choroby dravcov
 • legislatíva sokoliarstva na Slovensku

Keď ste sa rozhodli prihlásiť na Workshop !