Kvalifikácia a Skúsenosti

Sokoliar

40+ rokov

člen ČKS a SKS pri PK

Chovateľ

40+ rokov

Odchov dravých vtákov