Kvalifikácia a Skúsenosti

Sokoliar

30 rokov

člen SKS pri PK

Chovateľ

30 rokov

Odchov dravých vtákov