Kvalifikácia a Skúsenosti

Sokoliar

30+ rokov

člen SKS pri PK

Chovateľ

30+rokov

Odchov dravých vtákov