Kvalifikácia a Skúsenosti

Sokoliar

15 rokov

člen ČKS

Chovateľ

15 rokov

Odchov dravých vtákov

Veterinár

7 rokov

Ústav ekológie a chorôb zoozvierat, zvere, rýb a včiel.

Pedagogicko-vedecký pracovník