Kvalifikácia a Skúsenosti

Sokoliar

12 rokov

člen klubu sokoliarov SKS pri PK

Chovateľ

30 rokov

Odchov papagajov a dravých vtákov

Manager

32 rokov

Sicher poist sro, Green Media Production sro